ukaukakids


TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE


Kliendil on õigus toode tagastada 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ukauka'le avalduse kirjalikus vormis (postiga või e-kirjaga).
Tagastusavaldusele tuleb märkida tagastamiseks või vahetamiseks kuuluvad tooted, nimetada tagastamise põhjused (nt tellitud toote suurus ei sobinud) ning vahetuse puhul ka soovitud tooted ja suurused. Tagastus adresseerige: Metsaraja, Tagametsa küla, Saue vald, Harjumaa 76409 

Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid, pakend ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid (sh arve). Kui vahetamiseks Ukauka'le tagastatud toodet ei ole võimalik vahetada kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtame kliendiga ühendust.

Toote tagastamisel kannab Ukauka kliendile tagasi tema poolt tasutud summa, välja arvatud toote kliendile toimetamise tasu, hiljemalt 30 päeva jooksul peale toote tagasi jõudmisest. Tagastamissõiguse kasutamisel kannab klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.


Toote tellitule mittevastavuse või puuduse (defekti) korral on kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist tellitule vastava ja defektita toote vastu või tagastada toode Ukauka kulul. Tellitule mittevastava või defektiga toote tagastamise korral hüvitatakse kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega kliendi pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest.