ukauka dress


KASUTUSTINGIMUSED


1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad müügitingimused reguleerivad Small Design OÜ, registrikood 12533457 (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärgi Ukauka toodete ostmisel-müümisel www.ukauka.eu müügikeskkonnas (e-poes).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe müügitingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND
2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Tellimused vormistatakse e-poes www.ukauka.eu ostukorvi kaudu.
3.2. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning suuruse valimist tootelehel nupu „Lisa ostukorvi“ vajutamist.
3.3. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada.
3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis vajutada nuppu „Kassasse” ning Klient suunatakse ostu vormistamise lehele. Pärast vajalike andmete sisestamist suunatakse Klient tarne- ja makseviisi valiku lehele.
3.5. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Kinnitan tellimuse“ nupu vajutamist.
3.6. Tellimuse vormistamisel Kient aktsepteerib müügi hektel kehtivad lepingutingimused.
3.7. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile. Kliendile on soovituslik saadud tellimuse kinnitus ja e-poes kehtivad müügitingimused allalaadida või väljaprintida.
3.8. Kliendi tellitud kauba puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse ja tagastab Kliendi poolt tasutud kogu summa 30 päeva jooksul. Tellimust võib tühistada nii osaliselt, kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümber käimiseks – kas lähetada või tühistada samuti.
3.9. Ettevõtjal on õigus tühistada või mitte aktsepteerida kinnitatud tellimust, kui tellimuse tegemise ajal esineb kodulehel (ja e-poes) tehnilisi rikkeid või hinnastamise eksimusi.
3.10. Ettevõtjal on õigus tellimuse täitmine tühistada või asjaolude selgitamiseks taotuslikult venitada, kui tegu on petuskeemi kahtlusega.

4. TASUMINE
4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Krediidipank, LHV Pank) ning PayPal keskkonnas.
4.3. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel Maksekeskus AS (http://maksekeskus.ee/) turvalises keskkonnas ning PayPal maksete korral vastavalt PayPal turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga andmetele.
4.4. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus, kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.


5. TOODETE KÄTTETOIMETAMINE KLIENDILE
5.1. Ukauka e-pood saadab oma tooteid erinevatesse riikidesse üle maailma.
5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva (endine Eesti Post) poolt pakutavate postiteenustena. Post24-ga tellides tuleb paki saabumisel (Kliendi poolt valitud) pakiautomaati kliendi mobiiltelefonile SMS-teade uksekoodiga. Saadetised postkontorisse ja väljaspoole Eestit on Omniva jälgimiskeskkonnas jälgitavad aadressil www.track-trace.com/post, lähem info postiteenuse kohta www.omniva.ee.
5.3. Sõltuvalt sihtkohast on saadetise tasu ja kohalejõudmise aeg:
Eesti: € 0.00. Pakiautomaati ja postkontorisse tellides jõuavad tooted kohale 3-4 tööpäeva jooksul alates tellimuse täitmisest.  
Ülejäänud riigid: üle € 50 tellimustele on kohaletoimetamine tasuta. Väiksema tellimuse puhul tasub klient toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud € 6.00. Tellitud tooted saabuvad 1-2 nädala jooksul alates tellimuse täitmisest.
5.4. Ettevõtja ei väljasta tellimusi nädalavahetustel ega riiklikel pühadel, st tarneaeg neil perioodidel võib osutuda pikemaks tavapärasest.
5.5. Kui pakend on saanud kannatada transportimise ajal, peab Klient esitama reklamatsiooni Omniva' le.
5.6. Kauba saatmisel väljapoole Euroopa Liitu võivad lisanduda mitmesugused tolli- ja impordimaksud, mis tuleb tasuda paki sihtriiki saabumisel. Need maksud tasub paki kättesaaja. Kuna maksu- ja tollipoliitika võib eri riikides suuresti varieeruda, siis soovitame Kliendil täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda kohaliku tolli- või maksuameti esinduse poole.


6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
6.1. Kliendil on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale avalduse kirjalikus vormis (postiga või e-kirjaga). Tagastusavaldusele tuleb märkida tagastamiseks või vahetamiseks kuuluvad tooted, nimetada tagastamise põhjused (nt tellitud toote suurus ei sobinud) ning vahetuse puhul ka soovitud tooted ja suurused.
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Taganemistähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Klient on saanud toote enda valdusesse.
6.4. Toodete tagastamisel peab Klient tagastama saadetise Ettevõtjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates toote enda valdusesse saamisest. Kuni paki vastuvõtmiseni ei saa Small Design OÜ toodete eest vastutust võtta, seetõttu soovitame alles hoida postitamisel saadav dokument hilisemaks postitamise tõestamiseks. Tagastus adresseerige: Metsaraja, Tagametsa küla, Saue vald, Harjumaa 76409
6.5. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid, pakend ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid.
6.6. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summa, välja arvatud toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale toote tagasi jõudmisest Ettevõtjale. Raha tagastame samale arvelduskontole, millelt toimus laekumine.
6.7. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
6.8. Kui vahetamiseks Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7. PRETENSIOONI ESITAMINE
7.1. Toote tellitule mittevastavuse või toote puuduste (defektide) avastamisel kohustub Klient sellest koheselt Ettevõtjat teavitama, saates vastava info kirjalikus vormis (postiga või e-kirjaga).
7.2. Toote tagastamise eelduseks on Kliendile väljastatud arve.
7.3. Toote tellitule mittevastavuse või defektide korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist tellitule vastava ja defektideta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
7.4. Tellitule mittevastava või defektidega toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest.
7.5. Ettevõtja ei vastuta ega hüvita Kliendile tehtud kulutusi toote tellitule mittevastavuse või defektide korral, kui:
7.5.1. Toode on halvenenud/kahjustunud Kliendi süül;
7.5.2. Defektid on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise, tagajärjel;
7.5.3. Toode on muutunud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu.
7.5.4. Kliendil puudub ostu sooritamist tõendav dokument.
7.6. Kliendi ja Ettevõtja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Ettevõtja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele, va seaduses sätestatud juhtudel.
8.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
8.3. Kliendi poolt esitatud isikuandmed, mis on Ettevõtja saanud Kliendi poolt ostu sooritamisel, on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.